WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem, według jednego z poniżej przedstawionych schematów. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania spraw, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi.

 

W Kancelarii stosowane są trzy sposoby wynagradzania:

 

Wynagrodzenie ryczałtowe.

Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający na danym miesiąc. Wynagrodzenie ryczałtowo - godzinowe. Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.

 

Wynagrodzenie godzinowe.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Rozpoczęta godzina świadczenia usług zaokrąglana jest w górę. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak i w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów np. projektów umów dla klientów nie korzystających ze stałej obsługi prawnej kancelarii.

 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe.

Kształtowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.